Industriële Brandwachten en Heetwerkwachten

Wij zorgen voor uw (brand)veiligheid

Brandwachten zijn er om uw bedrijf, uw werknemers en bezoekers veilig te houden wanneer brandgerelateerde risico’s hierom vragen.

  • als de brandmeldinstallatie niet werkend is;
  • als de blusinstallaties of sprinklerinstallaties uitgevallen zijn of storing hebben;
  • als er verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden;
  • bij heetwerkzaamheden;
  • bij evenementen;
  • of bij onderbezetting van de BHV organisatie.

TAKEN VAN EEN BRANDWACHT

U ziet brandwachten vaak rondlopen in gebouwen om de brandveiligheid te controleren. Zij verzorgen tijdens een calamiteit de eerste inzet, eventueel ondersteund door het BHV-team van de locatie, totdat de brandweer of andere hulpverleningsinstantie ter plaatse zijn.


Een Brandwacht houdt preventief toezicht tijdens risicovolle werkzaamheden en brandgevaarlijke situaties en wordt veelal ingezet in de jachtenbouw, scheepsreparatie, tankopslag, chemie en petrochemie, avalverwerking, staal en energie. De belangrijkste taak is vooral preventief toezicht houden, oftewel het voorkomen van incidenten. Bijvoorbeeld door het controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en of er volgens de veiligheidsvoorschriften wordt gewerkt. Bij incidenten grijpt hij of zij snel en vakbekwaam in en verleent wanneer nodig eerste hulp.

Waar kunt u deze brandwachten inzetten?

 • Industrie / Scheepsbouw
 • Gebouwen die gerenoveerd worden of tijdelijk niet voldoen aan de brandveiligheid
 • Ziekenhuizen / Verzorging / Verpleeghuizen
 • Festivals & Evenementen
 • Winkelcentra

Brandwachten zorgen er voornamelijk voor dat brand kan worden voorkomen en dat wettelijke veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd. 

Gemeenten, Verzekeraars of de Brandweer kan de inzet van een brandwacht verplichten wanneer een situatie daarom vraagt.

Zelf aan de slag als Brandwacht?

Apeople Security maakt het mogelijk!