Winkel-beveiliging

Uw handelswaar in veilige handen!

Bescherming

van uw handelswaar

Preventie

van diefstal en overlast

Verhoging

van uw winst

Apeople Security Winkelbeveiliging

In Nederland groeit het aantal winkeldiefstallen nog steeds. De voornaamste reden voor het inhuren van winkelbeveiliging is dat winkeliers niet zitten te wachten op diefstal en overlast. Toch zorgt de aanwezigheid van winkelbeveiliging voor meerdere voordelen waar je in eerste instantie niet aan zou denken. Zo zorgt het namelijk onder andere voor een professionele uitstraling van de winkel.

Waar men ook niet direct aan denkt is de kennisoverdracht van beveiligers naar het personeel. Beveiligers beschikken over een enorme hoeveelheid kennis van het vak en zijn zeer sociaal. Ze spreken regelmatig met het personeel en wisselen kennis uit om ook het personeel alert te maken op afwijkend gedrag.

Een beveiligingstechniek die gefocust is op het voorkomen van diefstal en conflicten is: predictive profiling. Hierbij leren beveiligers afwijkend gedrag in een vroeg stadium herkennen, waardoor ze in staat zijn om vroegtijdig te handelen.

De beveiligers van Apeople Security zorgen dus voor:

  • Het voorkomen van overlast en winkeldiefstal.
  • Verhoging van de winst.
  • Veiligheid voor het personeel en bezoekers.
  • Het verhogen van de representativiteit van de winkel.
  • Kennisoverdracht naar personeel.

 

Meer informatie?